PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nanooptika - NOOE127
Anglický název: Nanooptics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika, Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Ekologie a životní prostředí, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geofyzika, Matematika pro fyziky, Meterologie a klimatologie, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Jaderná a subjaderná fyzika, Optika a optoelektronika, Fyzika pevných látek, Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí, Učitelství fyziky, Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Nanooptika zahrnuje studium optických jevů a otické technologie v nanometrovém měřítku, což je blízko nebo pod difrakčním limitem světla. Tento rychle se rozvíjející obor je motivován rychlým pokrokem v oblasti nanotechnologií, které vyžadují adekvátní nástroje pro manipulaci a charakterizaci v nanometrovém měřítku. Přednáška poskytuje souhrný přehled teoretických a experimentálních přístupů používaných v nanooptice. Popisuje široké spektrum nanoskopických fyzikálních jevů uplatňujících se v mnoha odvětvích
Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základy optiky v nanometrovém měřítku.

Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
Podmínky zakončení předmětu -

Ustní zkouška

Poslední úprava: Veis Martin, RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Literatura -

L. Novotny and B. Hecht, Principles of Nano-Optics, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

J.-M. Lourtioz et al., Photonic Crystals: Towards Nanoscale Photonic Devices, Springer-Verlag, Berlin 2005.

R. Paiella, Intersubband transitions in quantum structures, McGraw-Hill, 2006.

Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
Požadavky ke zkoušce -

znalost probírané látky na přednáškách

Poslední úprava: Veis Martin, RNDr., Ph.D. (07.06.2019)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky

2. Teoretické přístupy

3. Mikroskopie nanometrového rozlišení

4. Optika blízkého pole

5. Optická emise a interakce v nanoskopických prostředích

6. Světelné emitory a detektory

7. Kvantové kaskádové lasery

8. Fotonické krystaly

9. Povrchové plazmony a jejich využití

Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK