PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Detekce a detektory záření - NOOE107
Anglický název: Detection and Detectors of Radiation
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Polovodičové zdroje a detektory záření (teorie, technologie , vlastnosti a využití). Pouze pro doktorské studium.
Poslední úprava: G_F (29.05.2001)
Cíl předmětu -

Vysvětlit principy detekce elektromagnetického záření v širokém spektrálním oboru - od infračerveného po gama záření

Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)
Literatura -

H.Frank, Fyzika a technika polovodičů, SNTL Praha 1990.

G.C.Holst, Common Sense Approach to Thermal Imaging, SPIE Optical Press, Bellingham, Washington, USA 2000

G.F.Knoll, Radiation Detectoction and Measurement, John Wiley and Sons, 2000

Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

viz Anotace

Je pravděpodobné, že se zkouška může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni."

Poslední úprava: Franc Jan, prof. Ing., DrSc. (24.04.2020)
Sylabus -

1. Spektrum elektromagnetického záření. Záření černého tělesa. Základní vyzařovací zákony. Emisivita. Transmitance atmosféry.

2. Základní principy detekce a parametry detektorů světelného a infračerveného záření. Prostorové rozlišení Airyho disk. Funkce odezvy. Nyquistova frekvence. Výkon ekvivalentní šumu. Minimální rozlišitelná teplota.

3. Design kamery. Optika, skanery a detektory. Digitalizace a zpracování obrazu. Měření teploty a další aplikace.

4. Typy detektorů infračerveného záření ? bolometry, pyroelektrické detektory, fotoodpory, fotodiody a jejich řady a matice.

5. Principy detekce rentgenova a gama záření. Interakce záření s látkou (těžké nabité částice, elektrony a neutrony). Statistické metody zpracování. Model detektoru. Vznik a analýza spekter. Energetické rozlišení, mrtvá doba.

6. Typy detektorů ? ionizační komory, proporční čítače, scintilátory a polovodičové detektory

7. Detektory neutronů a jiné speciální detektory (detektory Čerenkovova záření, detektory na bázi supravodičů a integrovaných obvodů).

Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)
Vstupní požadavky -

uzavřené Bc studium

Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK