PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní technika ve fyzikálním experimentu - NOFY064
Anglický název: Computational Technology in Physical Experiments
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Vojtěch Hanzal
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Anotace -
Posluchači se seznámí s metodami připojení PC k systému fyzikálního experimentu od nejjednodušších možností po metody on-line řízení. Na základě znalosti architektury PC, druhů sběrnic, možností adresace vstupně výstupních zařízení jsou probírány standardní vstupně / výstupní rozhraní včetně prototypových desek
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
Cíl předmětu -

Posluchači se seznámí s metodami připojení PC k systému fyzikálního

experimentu od nejjednodušších možností po metody on-line řízení. Na základě

znalosti architektury PC, druhů sběrnic, možností adresace vstupně výstupních

zařízení jsou probírány standardní vstupně / výstupní rozhraní včetně

prototypových desek. Na moderních přístrojích je demonstrován převod naměřených

dat mezi časovou a frekvenční doménou a spektrální analýza signálů.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (11.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je absolvování teoretického úvodu, změření předepsaného počtu úloh a vypracování zápisů z měření.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (11.06.2019)
Metody výuky

Praktikum.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (11.06.2019)
Sylabus -

Druhy a vlastnosti standardních rozhraní, paralelní a sériový port, USB port, PS2 port, možnosti a druhy prototypových desek. Sběrnice ISA, její datová, adresová a povelová část. Adresování a přenos dat v obou směrech na vstupně/výstupní porty. HPIB bus prototypová deska a její komunikace s měřícím systémem. Prototypová deska A/D a D/A, deska adresace a jejich programové ovládání. Použití sběrnice I2C. Využití diskrétní Fourierovy transformace pro převod mezi časovou a frekvenční doménou v osciloskopech. Použití spektrálního analyzátoru ke zkoumání spekter užitečných signálů i elektronického smogu.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (11.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK