PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Měřicí technika ve fyzice - NOFY052
Anglický název: Measuring Technology in Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: doc. Ing. Petr Praus, CSc.
RNDr. Vojtěch Hanzal
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Posluchači se seznámí s přizpůsobením různých zdrojů signálů, vyskytujících se ve fyzikálním experimentu, jejich zpracováním a detekcí, s měřením analogových signálů a jejich převodem do digitálního tvaru a naopak. Součástí kurzu je i seznámení s metodikou sběru experimentálních dat a jejich zpracování. Určeno pro studenty bakalářského studia fyziky.
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
Cíl předmětu -

Posluchači se seznámí s přizpůsobením různých zdrojů signálů, vyskytujících se

ve fyzikálním experimentu, jejich zpracováním a detekcí, s měřením analogových

signálů a jejich převodem do digitálního tvaru a naopak, s měřením v časové

a frekvenční doméně (analýza spektra signálu). Součástí kurzu je i seznámení

s metodikou sběru experimentálních dat a jejich zpracování.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (05.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování teoretického úvodu a změření předepsaného počtu úloh se zápisy z měření.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (11.06.2019)
Literatura

Hájek Z., Nedbal J.: Praktikum z elektroniky, SPN 1980

M. Tichý: Elektronika, WWW skripta, WWW adresa http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálu, Karolinum, nakladatelství UK, Praha, 1998.

Studijní texty u jednotlivých úloh

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (20.05.2005)
Metody výuky

praktikum

Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)
Sylabus -

Metody detekce analogových signálů asynchronním a synchronním detektorem, tvarování signálů pomocí spínacích obvodů, aplikace operačních zesilovačů pro filtraci a tvarování signálů, převody analogových signálů na digitální pomocí A/D převodníků a jejich zpětný převod do analogového tvaru pomocí D/A převodníků. Komunikace PC s měřícími přístroji systému pomocí standardních rozhraní, přenos a zpracování získaných dat v PC. Použití spektrálního analyzátoru.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (05.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK