PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy algoritmizace a programování - NMUE022
Anglický název: Fundamentals of Algorithmisation and Programming
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova
Garant: Mgr. Lenka Forstová
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software, Programování
Neslučitelnost : NAFY008, NDGE024, NMIN101, NMUG103, NOFY056, NPRF026, NPRG030, NPRM044
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (19.04.2002)
Základy algoritmizace a programování s využitím jazyka Visual Basic.
Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (11.04.2003)

[1] L.Pelikánová, J.Čihák, L.Knejpová: Visual Basic - sbírka řešených příkladů, BEN Praha, 1998 [2] přírůčky a manuály k jazyku Visual Basic

Sylabus -
Poslední úprava: T_SISAL (20.05.2010)
  • Návrh algoritmu a tvorba programů v prostředí Visual Basicu.
  • Základní programovací konstrukce (příkaz, konstanta, proměnná a její typ, objekty - typy, vlastnosti a metody; větvení programu, cyklus, procedura, funkce, ...).
  • Klasické elementární algoritmy
  • Visual Basic for Applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK