PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Statistika - NMST703
Anglický název: Statistics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Předměty širšího základu, Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (01.06.2016)
Základní pojmy pravděpodobnosti a matematické statistiky. Výuka na PřF UK, především pro 1. ročník bakalářského studia geografických a demografických oborů. Cílem výuky je seznámit posluchače se základními pojmy statistiky. Předpokládá se, že cvičení proběhnou v počítačovýh laboratořích. Na PřF UK probíhá pod kódem MD360P03Z a MD360P03U.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Seznámit studenty se základy statistického uvažování.

Literatura
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

K. Zvára: Základy statistiky v prostředí R (Biomedicínská statistka IV), Karolinum Praha, 2013

K. Zvára: Biostatistika. Karolinum, Praha, 1998.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Přednáška+cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

1. Popisné statistiky.

2. Četnosti, pravděpodobnost, nezávislost.

3. Náhodná veličina, její rozdělení, charakteristiky.

4. Náhodný výběr, populace, odhad parametru, testování hypotéz.

5. Testy o jednom výběru.

6. Testy o dvou výběrech.

7. Regrese a korelace.

8. Kontingenční tabulky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK