PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do optimalizace (M) - NMSA936
Anglický název: Introduction to Optimisation (M)
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Optimalizace
Neslučitelnost : NMSA336
Záměnnost : NMSA336
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základní přednáška z optimalizace. Povinně volitelný předmět pro NMgr. MMIB. Nemá prerekvizity. Tímto předmětem nelze nahradit předmět NMSA336.
Poslední úprava: G_M (14.05.2013)
Cíl předmětu -

Vyložit základní postupy a metody používané při hledání optimálního řešení zadané úlohy. Studenti se dozvědí potřebnou teorii a dané postupy si na numerických příkladech osvojí.

Poslední úprava: G_M (14.05.2013)
Podmínky zakončení předmětu -

viz NMSA336

Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (11.06.2019)
Literatura -

Viz NMSA336.

Poslední úprava: T_KPMS (20.04.2015)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: G_M (14.05.2013)
Požadavky ke zkoušce -

viz NMSA336

Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (11.06.2019)
Sylabus -

Viz NMSA 336.

Poslední úprava: T_KPMS (20.04.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK