PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Principy statistického myšlení - NMSA260
Anglický název: Principles of Statistical Thought
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. FM > 2. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Principy statistického myšlení v řešení praktických problémů za přítomnosti neurčitosti budou demonstrovány na vybraných reálných příkladech rozhodování, učení a predikce.
Poslední úprava: Omelka Marek, doc. Ing., Ph.D. (01.06.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit posluchače se statistickými přístupy k problémům, jak historickým, tak soudobým, v nichž podstatnou roli hraje neurčitost - s důrazem na obecně platné principy.

Poslední úprava: Mizera Ivan, prof. RNDr., CSc. (24.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast v hodinách (max 3 absence) a odevzdání písemného závěrečného referátu. Povaha těchto požadavků vylučuje možnost opakovaných pokusů o zápočet.

Poslední úprava: Mizera Ivan, prof. RNDr., CSc. (15.10.2023)
Literatura

Anděl, J.: Statistické úlohy, historky a paradoxy Matfyzpress, Praha 2018.

Poslední úprava: Mizera Ivan, prof. RNDr., CSc. (01.06.2023)
Metody výuky -

Seminář.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (09.05.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy pravděpodobnosti a statistiky: náhodná veličina a její rozdělení, Bayesova věta, korelace

2. Lineární regrese, kontingenční tabulky.

3. Visualizace dat.

4. Paradoxy a klasické statistické úlohy: např. úloha von Neumanna, volební paradoxy, případ německých tanků.

5. Praktické příklady aplikování a vyhodnocení statistických modelů z oborů medicíny, průmyslové výroby, sportu, kriminalistiky, vzdělávání a dalších.

Poslední úprava: Mizera Ivan, prof. RNDr., CSc. (08.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK