PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematický software - NMMB533
Anglický název: Mathematical Software
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Dr. rer. nat. Faruk Göloglu
doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (06.05.2015)
Přehled vybraných výpočetních metod a softwarových nástrojů v algebře a logice. Systémy pro počítačovou algebru (např. Mathematica, Sage), specializované programy pro jednotlivé oblasti algebry (např. GAP), SAT solving a automatické dokazování (např. Prover9) a další oblasti dle aktuální potřeby a zájmu studentů. Součástí výuky bude jak praxe (použití software), tak teorie (základní principy).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/msw.htm

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.09.2013)

M. Wester, Computer Algebra Systems: A Practical Guide, Wiley 1999.

C.L. Chang, R.C.T. Lee, Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, Academic Press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (13.10.2017)

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/msw.htm

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.09.2013)

Přehled vybraných výpočetních metod a softwarových nástrojů v algebře a logice. Systémy pro počítačovou algebru (např. Mathematica, Sage), specializované programy pro jednotlivé oblasti algebry (např. GAP), SAT solving a automatické dokazování (např. Prover9) a další oblasti dle aktuální potřeby a zájmu studentů. Součástí výuky bude jak praxe (použití software), tak teorie (základní principy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK