PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zabezpečení síťových protokolů - NMMB501
Anglický název: Network Certification Security
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: Mgr. Milan Boháček
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty širšího základu
Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB016
Záměnnost : NMIB016
Je záměnnost pro: NMIB016
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Cílem přednášky je poskytnout posluchačům přehled norem a standardů v kryptografii a seznámit je s různými druhy jejich členění (podle způsobu vydání norem, podle závaznosti, podle vydavatelů, podle obsahového zaměření). Posluchačům bude vysvětlena platná právní úprava v ČR v této oblasti (včetně způsobu vyhodnocování kryptografických prostředků). Je žádoucí znalost v rozsahu přednášky NALG087.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (09.10.2017)

Zápočet je za absolvování zápočtového testu. Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.09.2013)

L.Dostálek, A.Kabelová: Velký průvodce TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 2008, páté vydání.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce jsou standardní.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.09.2013)
  • Základní architektura počítačových sítí
  • Sledování a monitorování sítí
  • Fyzická vrstva: Často používané protokoly, Nejčastější útoky, Zbezpeční na této vrstvě
  • Linková vrstva, Často používané protokoly, Nejčastější útoky, Zbezpeční na této vrstvě
  • Vrstva IP: Často používané protokoly, Nejčastější útoky, Zbezpeční na této vrstvě
  • Vrstva TCP/UDP: Často používané protokoly, Nejčastější útoky, Zbezpeční na této vrstvě
  • Aplikační protokoly: Často používané protokoly, Nejčastější útoky, Zbezpeční na této vrstvě
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK