PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do výpočetní topologie - NMMB464
Anglický název: Introduction to Computational Topology
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2020)
Přednáška slouží k seznámení se základními aspekty výpočetní topologie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2020)

H. Edelsbrunner, J. Harer: Computational Topology: An Introduction

J.R. Munkres: Elements of algebraic topology

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (29.12.2020)
  • základní topologické pojmy: topologický prostor, spojité zobrazení, homeomorfismus

  • simpliciální komplexy a komplexy na datech: Čechův, Delaunayho, Vietorisův-Ripsův

  • homotopie, homotopická ekvivalence, fundamentální grupy

  • homologie, homologické grupy, Bettiho čísla, relativní homologie

  • perzistentní homologie, filtrace, perzistentní algoritmus, perzistentní diagram, stabilita

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2020)

Základy obecné algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK