PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace bezpečnostních mechanismů - NMMB462
Anglický název: Application of Security Mechanisms
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Antonín Beneš, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty širšího základu
Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB010
Záměnnost : NMIB010
Je neslučitelnost pro: NMIB010
Je záměnnost pro: NMIB010
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (30.05.2013)
Přednáška podává přehled o způsobech a metodách aplikace bezpečnostních mechanismů v jednotlivých částech informačního systému ve všech fázích jeho životního cyklu. Zkoumány budou formální modely bezpečnosti, techniky verifikace a validace, aplikace všech druhů separací.
Literatura -
Poslední úprava: G_M (15.05.2013)

Pfleeger: Security in Computing, Prentice-Hall, 1989;

Anderson: Security Engineering, Wiley, 2001;

Gollmann: Computer Security, Wiley, 1999.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (15.05.2013)

Bezpečnostní politika - návrh a aplikace, odhad rizik, bezpečnostní audit, penetrační testy. Bezpečnostní funkce v prostředí operačních systémů, databází a sítí. Objektová bezpečnost, personální politika, administrativní opatření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK