PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikační programování - NMMB202
Anglický název: Application programming
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Měska
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB052
Záměnnost : NMIB052, NPRG035
Je záměnnost pro: NMIB052
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Povinný předmět bakalářského oboru MMIB. Základy programování v jazyce Java se zaměřením na aplikace a servlety.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)

Student se seznámí se základy programování v jazyce Java se zaměřením na aplikace a servlety. Získá přehled o základech jazyka, základních knihovnách, naučí se jak číst a zapisovat data do souboru, jak pracovat s databází nebo přistupovat k datům v síťovém prostředí. V rámci cvičení se prakticky seznámí se základy jazyka a kódováním jednoduchých algoritmů. Závěrečným cílem kurzu je úspěšná realizace jednoduchého IT projektu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.06.2019)

Podmínkou pro zápočet je realizace zadaného projektu. Zkouška je ústní.

Literatura -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Pavel Herout: Učebnice Jazyka Java, KOPP, České Budějovice 2005.

Pavel Herout: Java - bohatství knihoven, KOPP, České Budějovice 2003.

Pavel Herout: Java a XML, , KOPP, České Budějovice 2007.

Bohdan Kiszka: 1001 tip a triků pro programování v jazyce Java

Rudolf Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška má ústní formu. Její požadavky odpovídají obsahu přednesené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Rozsah 2+2 bude v týdnech 1-9 rozdělen klasicky na přednášku a cvičení, zbytek semestru budou celé 4 hodiny věnovány realizaci projektu: Týdny 1-9: 2 hodiny přednáška, 2 hod cvičení v počítačové učebně. Týdny 10-12: 4 hodiny v počítačové učebně práce na projektu.

Podmínkou pro zápočet je realizace zadaného projektu.

Rozvržení přednášek a cvičení:

1. Úvod do jazyka Java. Vytvoření a spuštění programu. Vývojové nástroje (NetBeans). Testování a ladění programu. (2+2)

2. Základy jazyka Java (datové typy, proměnné, příkazy, třídy, rozhraní). (2+2)

3. Vstup a výstup (čtení a zápis souboru, čtení z databáze). (2+2)

4. JVM a garbage collector. Zpracování chyb. Security. (2+2)

5. Paralelismus a synchronizace, vlákna (thread), priorita. (2+2)

6. Přehled základních knihoven (pole, kolekce, seznamy a množiny). (2+2)

7. XML značkovací jazyk, verifikace a transformace XML dat, práce s dokumentem XML. (2+2)

8. Servlety a servletový aplikační kontejner (Tomcat). HTTP protokol. JavaScript a AJAX. (2+2)

9. Webová služba a její popis pomocí WSDL. Vystavení webové služby. Volání webové služby. (2+2)

10. Projekt I (2+2)

11. Projekt II (2+2)

12. Projekt III (2+2)

Student v rámci praktické části (Projekt I-III) zrealizuje jednoduchou java aplikaci z nabízených témat:

  • Webovou aplikaci v jazyce Java běžící v aplikačním servletovém kontejneru Tomcat.
  • Java aplikaci realizující zadaný algoritmus s jednoduchým vstupem a výstupem.
  • Vystavení webové služby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK