PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace a využití počítačů v matematice - NMIN266
Anglický název: Computer Applications in Mathematics
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~richter/NMIN266
Garant: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NPRM043
Anotace -
Základní seznámení s OS UNIX+práce na UNIXových stanicích v Karlíně, seznámení s příkazy systému a aplikacemi. Možnosti sdílení dat UNIX<->WINDOWS. Seznámení s typografický systémem TeX. Základní orientace v internetových službách, tvorba HTML stránek.
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na výuce (i online).

Poslední úprava: Richter Jaroslav, RNDr. Ing. (24.04.2020)
Literatura

Lukáš Petrlík: Jemný úvod do systému UNIX

Jiří Kosek: PHP tvorba internetových aplikací (podrobný průvodce)

Rastislav Škultéty: Javascript - programujeme internetové aplikace

Rastislav Škultéty: Javascript - kapesní průvodce

Jiří Kroužek, Martin Domes: CSS - kapesní přehled

Poslední úprava: Richter Jaroslav, RNDr. Ing. (24.04.2020)
Sylabus -

UNIX/LINUX

· popis operačního systému, adresářová struktura

· komunikace OS - uživatel (shell), konfigurace pracovního prostředí (shellu)

· nápověda, manuálové stránky

· základní příkazy pro operace se soubory (adresáři)

· editory (vi, vim)

· regulární výrazy

Programovací jazyky

· překladače, interprety,BASH, PHP, JavaScript

HTML stránky

· tvorba HTML stránek (jazyk HTML)

· tvorba aktivních stránek (JavaScript, PHP)

Poslední úprava: Richter Jaroslav, RNDr. Ing. (24.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK