PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace bezpečnostních mechanismů - NMIB010
Anglický název: Application of Security Mechanisms
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Antonín Beneš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMMB462
Záměnnost : NMMB462
Je neslučitelnost pro: NMMB462
Je záměnnost pro: NMMB462
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2003)
Přednáška podává přehled o způsobech a metodách aplikace bezpečnostních mechanismů v jednotlivých částech informačního systéme ve všech fázích jeho životního cyklu. Zkoumány budou formální modely bezpečnosti, techniky verifikace a validace, aplikace všech druhů separací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: T_KA (20.05.2009)

Pfleeger: Security in Computing, Prentice-Hall, 1989;

Anderson: Security Engineering, Wiley, 2001;

Gollmann: Computer Security, Wiley, 1999.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška má ústní formu. Její požadavky odpovídají obsahu přednesené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (23.05.2003)

Bezpečnostní politika - návrh a aplikace, odhad rizik, bezpečnostní audit, penetrační testy. Bezpečnostní funkce v prostředí operačních systémů, databází a sítí. Objektová bezpečnost, personální politika, administrativní opatření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK