Standardy v kryptografii - NMIB009
Anglický název: Standards in Cryptography
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Pavel Vondruška
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NMMB532
Je neslučitelnost pro: NMMB532
Je záměnnost pro: NMMB532
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2003)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s obsahy (postupy) základních norem a standardů v kryptografii. Speciálně bude kladen důraz na normy ISO a normy používané při vyhodnocování kryptografických modulů a hodnocení informační bezpečnosti. Dále bude probírán soubor standardů důležitých kryptografických primitivů (hashovací funkce, asymetrické funkce, symetrické funkce). Vysvětleny budou rozdíly postupů (testování, evaluace, certifikace, akreditace), které se na tyto normy vážou.
Literatura
Poslední úprava: T_KA (23.05.2003)

Normy FIPS, ISO 15408, ISO17799, ITSEC, ISEM.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (23.05.2003)

Základní standardy a normy : FIPS 140-1, ISO 15408, ISO 17799 (BS7799), ITSEC. Výklad postupů při hodnocení dle těchto norem. Vhodnost použití, porovnání získaných výsledků. Dále budou probírány standardy důležitých kryptografických primitivů (hashovací funkce, asymetrické funkce, symetrické funkce. Důraz bude kladen na rozdílné požadavky při testování shody algoritmu s daným standardem (testování, evaluace, certifikace, akreditace).