PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Stochastické modely ve financích 2 - NMFP534
Anglický název: Stochastic Models in Finance 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (19.12.2020)
Tento kurz pokrývá pokročilejší témata financí ve spojitém čase. Pokrývá optimální chování agentů na trhu, kteří maximalizují své užitkové funkce, důsledky pro optimální výběr portfolia a spojitost se stochastickou optimální kontrolou. Kurz zahrnuje také oceňování exotických opčních kontraktů a zvažuje vývoj ceny aktiv se skokovými procesy.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (19.12.2020)

Vecer, J.: Stochastic Finance, CRC Press, 2011.

Merton, R.: Continuous Time Finance, Blackwell 1999.

Karatzas, I., Shreve, S.: Methods of Mathematical Finance, Springer 2017.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2023)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (19.12.2020)

Optimální řízení - problém maximalizace střední hodnoty užitkové funkce.

Mertonovo optimální portfolio a jeho zobecňení na optimální chování agenta s jiným distribučním názorem než kotace trhu.

Komplexní finanční konktrakty, lookback opce, drawdown opce, Asijské opce, jejich oceňení a zajištění.

Nedifuzní vývoje cen, Poissonův proces, modely ceny s nekonečnou intenzitou skoků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK