PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýza investic - NMFP533
Anglický název: Investment Analysis
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM431
Záměnnost : NMFM431
Je neslučitelnost pro: NMFM431, NMFM507
Je prerekvizitou pro: NMFP556
Je záměnnost pro: NMFM431, NMFM507
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (09.12.2020)
Analýza a oceňování cenných papírů. Konstrukce portfolií. Modelování rizika. Fundamentalní analýza.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (26.05.2022)

Cílem je poskytnout studentům průřezovou informaci k tématu analýzy investic a na možnost využití pravděpodobnosti, statistiky a optimalizace v této oblasti.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (09.12.2020)

Cipra T. : Finační matematika v praxi, HZ Praha 1993

Cipra T.: Matematika cenných papírů, HZ Praha 2000

Dupačová J., Hurt J., Štěpán J.: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, 2002.

Bradley R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Viktoria Publishing, 1993

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (26.05.2022)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (09.12.2020)

Úvod do problematiky cenných papírů

Oceňování dluhopisů, durace, arbitrážní portfolio

Konstrukce portfolia akcií

Modelování rizika investic

Deriváty a jejich oceňování

Put-call parita a Black-Scholes formule pro opce

Základy fundamentální analýzy firem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK