PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuárský seminář 2 - NMFP532
Anglický název: Seminar on Actuarial Science 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12085
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM502
Prerekvizity : NMFP407, NMFP409
Záměnnost : NMFM502
Je neslučitelnost pro: NMFM502
Je záměnnost pro: NMFM502
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Pokročilé partie z oblasti kvantitativního řízení rizik, interních rizikových modelů, solventnosti pojišťoven. Aktuální témata z pojistné matematiky za účasti externích odborníků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (01.03.2024)

Seminář obsahuje prezentace určené výhradně studentům (přibližně 2/3 semináře) a prezentace určené širší odborné veřejnosti. Pro získání zápočtu se vyžaduje účast na všech seminářích určených studentům spojená s vyplněním krátkého testu na místě. Při nemožnosti zúčastnit se některého semináře je možné účast nahradit vypracováním náhradního úkolu k danému tématu.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.12.2020)

Podle témat probíraných na semináři.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK