PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie rizika 2 - NMFP531
Anglický název: Risk Theory 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je neslučitelnost pro: NMFM503
Je prerekvizitou pro: NMFP558
Ve slož. záměnnosti pro: NMFM503
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Vícestavové modely v pojišťovnictví. Bonus-malus systémy v automobilním pojištění. Modelování bonusových systémů pomocí markovských řetězců s diskrétním časem. Vícestavové modely v pojištění osob. Odhadování přechodových intenzit. Konstrukce inkrementní-dekrementní tabulky. Výpočty pojistného a rezerv.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)

M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, J.-F. Walhin: Actuarial Modelling of Claim Counts. John Wiley & Sons, 2007.

S. Haberman, E. Pitacco: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall / CRC, 1999.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)

1. Systém bonus-malus: přechodová pravidla, modelování pomocí markovského řetězce s diskrétním časem, stacionární rozdělení, optimální relativity, interakce s apriorním tarifováním, měření efektivity.

2. Vícestavové modely v pojištění invalidity: modelování pomocí markovského řetězce se spojitým čaem, intenzity přechodu a jejich odhady, pravděpodobnosti přechodu, konstrukce inkrementních-dekrementních tabulek, výpočty pojistného a rezerv.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK