Teorie rizika 1 - NMFP503
Anglický název: Risk Theory 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je neslučitelnost pro: NMFM503
Ve slož. záměnnosti pro: NMFM503
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Úvod do teorie extrémních hodnot. Analýza blokových maxim. Analýza excesů nad prahovou hodnotou. Kopuly. Sklarova věta a modelování vícerozměrných dat. Míry závislosti.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)

A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.

P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modeling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.

R.B. Nelsen: An Introduction to Copulas. Springer, 2006.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)

1. Rozdělení extrémních hodnot. Analýza blokových maxim. Zobecněné Paretovo rozdělení. Analýza hodnot překračujících mez.

2. Kopuly. Sklarova věta. Komonotonie a kontramonotonie. Implicitní kopuly. Dvourozměrné archimédovské kopuly.

3. Míry závislosti. Koeficienty pořadové korelace. Koeficienty koncové závislosti.

4. Odhad kopuly z dat. Simulace kopul.