PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční deriváty 2 - NMFP466
Anglický název: Financial Derivatives 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
RNDr. Jakub Černý, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM532
Záměnnost : NMFM532
Je neslučitelnost pro: NMFM532
Je záměnnost pro: NMFM532
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)
Stochastické modelování cen akcií, směnných kurzů a úrokových sazeb. Úvod do standardních a nestandardních metod. Princip rizikově neutrálního oceňování. Itôovo lemma a Black-Scholesova formule. Řízení rizik při obchodování s deriváty (Delta, Gamma atd., Value at Risk). Numerické odhady volatility a korelací. Monte Carlo simulace - oceňování exotických opcí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)

Cílem druhé části přednášky je vyložit pokročilé finančně-matematické metody pro oceňování finančních derivátů. Důraz však přitom bude kladen na podstatu ekonomických a finančních argumentů spíše než na vlastní matematické základy teorie stochastických procesů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)

Samostatný projekt, průběžný test, závěrečný test.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)

Základní:

Witzany, J.: Derivatives - Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management. Springer Texts in Business and Economics, ISBN 978-3-030-51750-2, 2020 p. 376.

Doplňková:

Witzany, J.: Financial Derivatives - Valuation , Hedging and Risk Management, 2013, Oeconomica.

Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 2015, 9th edition, Pearson.

Paul Wilmott: Paul Wilmott on Quantitative Finance, 2006, Wiley.

Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I,II, 2004-5,Springer.

Witzany, Jiří: Credit Risk Management: Pricing, Measurement, and Modeling. Springer, ISBN 978-3-319-49799-0, 2017, p. 256.

Dvořák, Petr.: Deriváty, 2006, Oeconomica.

Witzany, Jiří: International Financial Markets, 2007, Oeconomica.

Cipra, Tomáš: Matematika cenných papírů, 2013, Professional Publishing.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (25.05.2022)

Přednáška. Část výuky může probíhat formou online.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)

Závěrečné hodnocení předmětu vychází z bodového hodnocení řešení projektu zadaného v průběhu semestru a dále z bodového hodnocení průběžného a závěrečného písemného testu. Průběžný test sestává z 4-5 výpočetních příkladů a teoretických otázek korespondujících vyložené látce do zadání testu. Závěrečný test pokrývá sylabus a látku vyloženou v průběhu celého semestru a sestává z 6-8 výpočetních příkladů a teoretických otázek. Váha závěrečného testu v celkovém hodnocení je minimálně 50%. Průběžný test je možné ze závažných důvodů omluvit, v tomto případě je do výsledného skóre proporcionálně započten pouze test závěrečný. Na základě celkového počtu bodů je určena výsledná známka s tím, že hranice pro známky 1,2,3,4 jsou zpravidla 90%, 75% a 60% z celkového počtu bodů. Tyto hranice však mohou být v závislosti na obtížnosti testů zkoušejícím upraveny. V hraničních případech může student požádat o ústní přezkoušení a závěrečný test je možné opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)

Úvod do standardních a nestandardních metod pro stochastické modelování finančních procesů.. Princip rizikově neutrálního oceňování. Změna numerairu a věta o ekvivalentní martingalové míře. Aplikace pro oceňování vybraných exotických derivátů. Modelování úrokových sazeb a oceňování úrokových derivátů. Kalibrace modelů - numerické odhady volatilit a korelací. Modelování kreditního rizika a kreditní deriváty.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)

Teorie pravděpodobnosti na bakalářské úrovni, základy finanční matematiky (úrokové sazby, diskontování, výnosová křivka, směnné kurzy atd.) a finančních trhů (základní instrumenty).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK