PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografie - NMFP462
Anglický název: Demography
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9436
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM461
Záměnnost : NMFM461
Je neslučitelnost pro: NMFM461
Je záměnnost pro: NMFM461
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Populační teorie. Stacionární a stabilní populace. Model náhodné délky života. Míra úmrtnosti. Konstrukce úmrtnostních tabulek. Dynamické modelování úmrtnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy kvantitativního zkoumání vlastností lidské populace, zejména úmrtnosti, podat přehled postupů pro konstrukci dekrementních tabulek, vysvětlit jejich interpretaci a souvislosti s matematickými modely.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.12.2020)

R.L. Brown: Introduction to the Mathematics of Demography. ACTEX Publications, 1991.

B. Benjamin, J.H. Pollard: The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics. Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries, 1993.

E. Pitacco, M. Denuit, S. Haberman, A. Olivieri: Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business. Oxford University Press, 2009.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.12.2020)

1. Modely populačního růstu. Stacionární a stabilní populace. Lotkova věta.

2. Model náhodné délky života.

3. Obecná a specifická míra úmrtnosti. Pravděpodobnost úmrtí. Počáteční a centrální expozice. Kojenecká úmrtnost. Úmrtnost ve vysokých věcích.

4. Intenzita úmrtnosti. Gomperz-Makehamův zákon a další zákony úmrtnosti.

5. Metody vyrovnávání. Konstrukce úmrtnostní tabulky.

6. Selekční tabulky. Generační tabulky.

7. Lee-Carterův model a příbuzné dynamické úmrtnostní modely.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (15.02.2023)

Základy analýzy funkcí jedné reálné proměnné - derivace, integrál. Základy teorie pravděpodobnosti - rozdělení náhodné veličiny, momenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK