PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika životního pojištění 2 - NMFP432
Anglický název: Mathematics of Life Insurance 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : {Životní pojištění 2 - přednáška i cvičení}
Neslučitelnost : NMFM406, NMFM416
Prerekvizity : NMFP407
Je neslučitelnost pro: NMFM406, NMFM416
Je prerekvizitou pro: NMFP558
Je záměnnost pro: NMFM416, NMFM406
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (05.12.2020)
Rozklad ztráty pojišťovny do jednotlivých let. Technický zisk. Modely pojištění osob s více dekrementy. Pojištění více životů. Bruttopojistné a bruttorezerva pojistného, zillmerování. Penzijní pojištění a penzijní fondy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petr Vejmělka (27.02.2024)

Podmínky pro získání zápočtu:

1) získání alespoň 70 % bodů z řešení 2 domácích úloh odevzdaných ve stanovených termínech během semestru,

2) získání alespoň 70 % bodů ze zápočtového testu psaném na konci semestru.

Pro úspěšné absolvování zápočtového testu bude k dispozici jeden řádný a jeden náhradní termín.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky dle sylabu přednášky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)

Gerber H.U.: Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin 1997.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010.

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Practical Guide to Financial and Insurance Mathematics. Ekopress, Praha 2020.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2022)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)

1. Rozklad ztráty pojišťovny do jednotlivých let. Hattendorfova věta.

2. Technický zisk.

3. Modely ve spojitém čase, Thieleho diferenciální rovnice.

4. Modely pojištění osob s více dekrementy.

5. Pojištění více životů (stav sdružených životů, stav posledního přežívajícího).

6. Bruttopojistné a bruttorezerva pojistného, zillmerování.

7. Penzijní fondy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK