PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví - NMFP405
Anglický název: Probability for Finance and Insurance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM408
Záměnnost : NMFM408
Je neslučitelnost pro: NMFM408
Je prerekvizitou pro: NMFM507
Je záměnnost pro: NMFM408
Ve slož. prerekvizitě: NMFP505, NMTP533, NMTP543
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (14.12.2020)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy teorie pravděpodobnosti, užívanými ve finanční a pojistné matematice. Jedná se především o pojem obecné podmíněné střední hodnoty a diskrétního i spojitého martingalu. Budou studovány jejich základní vlastnosti a nejdůležitější příklady, především Wienerův proces a stochastický integrál. Posluchači seznámení se základy stochastického kalkulu (Itoovo lemma). Aparát vybudovaný v této přednášce tvoří základy pro studium stochastických modelů ve finanční a pojistných matematice.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy teorie pravděpodobnosti, užívanými ve finanční a pojistné matematice.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (28.09.2023)

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro úspěšné složení zkoušky. K získání zápočtu je nutná účast aspoň na čtyřech cvičeních (z celkového počtu sedmi). Není-li tato podmínka splněna, student vypracuje písemně řešení zadaných příkladů.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (14.12.2020)

P. Lachout: Diskrétní martingaly, skripta MFF UK

B. Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer-Verlag, 2010 (sedmé vydání)

I. Karatzas and S.E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 1988 (první vydání)

J. M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer-Verlag, 2001

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (14.12.2020)

1. Podmíněná střední hodnota vůči sigma-algebře, náhodný proces, konečně-rozměrná rozdělení, Daniellova-Kolmogorovova a Kolmogorovova-Čencovova věta.

2. Martingaly, definice sub- a supermartingalu, filtrace, základní příklady. Markovské časy a časy prvního vstupu náhodného procesu do podmnožiny stavového prostoru. Maximální nerovnosti, Doobův-Meyerův rozklad.

3. Kvadratická variace martingalu, Wienerův proces a jeho základní vlastnosti.

4. Stochastický integrál vůči Wienerovu procesu, definice a základní vlastnosti. Stochastický diferenciál a Itoova formule - příklady.

5. Stochastický integrál vůči martingalu - úvod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK