Aktuárský seminář 2 - NMFM502
Anglický název: Seminar on Actuarial Sciences 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFP532
Prerekvizity : NMFM402, NMFM406
Záměnnost : NMFP532
Je neslučitelnost pro: NMFP532
Je záměnnost pro: NMFP532, NFAP011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Probírání pokročilých partií z oblasti kvantitativního řízení rizik, interních rizikových modelů, solventnosti. Probírání aktuálních témat z pojistné matematiky za účasti externích odborníků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Poskytovat účastníkům nepřetržitou možnost seznamovat se s novou problematikou aktuárských věd a formulovat stanoviska k diskusním materiálům mezinárodních sdružení.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (15.02.2023)

Podmínkou pro získání zápočtu je povinná účast na určených přednáškách spojená s vyplněním krátkého testu na místě. V případě odůvodněné neúčasti je možné nahradit účast na přednášce vypracováním domácího úkolu odevzdaného do konce zkouškového období.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (28.04.2017)

Podle probíraných témat.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Seminář.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (30.05.2018)

Matematika životního a neživotního pojištění na úrovni magisterského studia: základní metody stanovení sazeb pojistného, rezervování.