PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Životní pojištění 2, cvičení - NMFM416
Anglický název: Life Insurance 2, exercises
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Petr Vejmělka
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : NMFM406
Neslučitelnost : NMFP432
Záměnnost : NMFP432
Je neslučitelnost pro: NMFP432
Ve slož. záměnnosti pro: NMFP432
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (18.04.2019)
Cvičení k přednášce Životní pojistění 2.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (28.10.2019)

Studenti si procvičí matematiku životního pojištění, tak jak je vyžadována pro certifikaci odpovědného pojistného matematika.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petr Vejmělka (30.01.2022)

Podmínky pro získání zápočtu:

1) získání alespoň 70 % bodů z řešení 3 domácích úloh odevzdaných ve stanovených termínech během semestru,

2) získání alespoň 70 % bodů ze zápočtového testu psaném na konci semestru.

Pro úspěšné absolvování zápočtového testu bude k dispozici jeden řádný a jeden náhradní termín.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Pozn. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (28.10.2019)

Gerber H.U.: Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag 1986.

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (28.10.2019)

1. Nettorezerva standardních typů životního pojištění. Spořící a riziková složka pojistného.

2. Rozklad ztráty do jednotlivých let.

3. Technický zisk.

4. Modely ve spojitém čase, Thieleho diferenciální rovnice.

5. Modely pojištění osob s více dekrementy.

6. Pojištění více životů (stav sdružených životů, stav posledního přežívajícího.

7. Bruttopojistné a bruttorezerva pojistného, zillmerování.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.06.2019)

Základy matematiky životního pojištění:

  • základy demografie (zbývající doba života a její rozdělení)
  • kapitálová životní pojištění (pojištění pro případ smrti, dožití, smíšené)
  • životní důchody (předlhůtní, polhůtní, odložené)
  • výpočet jednorázového a běžného nettopojistného, princip ekvivalence
  • aktuárské symboly pro výše uvedené
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK