PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Životní pojištění 2 - NMFM406
Anglický název: Life Insurance 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFP432
Prerekvizity : NMFM405
Záměnnost : NMFP432
Je korekvizitou pro: NMFM416
Je neslučitelnost pro: NMFP432
Je prerekvizitou pro: NMFM502, NMFM501
Je záměnnost pro: NFAP048
Ve slož. záměnnosti pro: NMFP432
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Nettorezerva standardních typů životního pojištění. Rozklad ztráty do jednotlivých let. Technický zisk. Modely pojištění osob s více dekrementy. Pojištění více životů. Bruttopojistné a bruttorezerva pojistného, zillmerování. Penzijní fondy. Předpoklady: znalost základů pravděpodobnosti, matematické statistiky a finanční matematiky.
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Cíl předmětu -

Studenti se seznámí s matematikou životního pojištění, tak jak je vyžadována pro certifikaci odpovědného pojistného matematika.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky na zápočet:

1) Aktivní účast na alespoň 70% konaných cvičení.

2) Vypracování a odevzdání 3 domácích úloh ve stanovených termínech. Je-li v řešení nalezena chyba, je nutné ji do 14 dnů po oznámení opravit a protokol znovu odeslat cvičícímu.

3) Úspěšné složení zápočtového testu na konci semestru. Je nutné získat alespoň 7 bodů z 10. Test je možné opakovat nejvýše jednou ve stanoveném termínu.

Pozn. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (02.02.2018)
Literatura -

Dickson,D.C.M.,Hardy,M.R., Waters, H.R.: Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010 (také česky Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006).

Gerber H.U.: Lebensversicherungsmathematik. Springer-Verlag 1986 (také anglicky Life Insurance Mathematics).

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)
Metody výuky -

Přednáška.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Požadavky ke zkoušce -

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek či zápočtů může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (30.04.2020)
Sylabus -

1. Rozklad ztráty do jednotlivých let. Hattendorfova věta.

2. Technický zisk.

3. Model rezerv ve spojitém čase. Thieleho diferenciální rovnice.

4. Modely pojištění osob s více stavy a více dekrementy.

5. Pojištění více životů. Stav sdružených životů. Stav posledního přežívajícího. Důchody pro více životů.

6. Bruttopojistné a bruttorezerva pojistného. Zillmerování.

7. Cash flow analýza v životním pojištění. Míry ziskovosti.

8. Penzijní pojištění. Příspěvkově a dávkově definované penzijní plány.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)
Vstupní požadavky -

Základní znalost finanční matematiky. Znalost matematiky životního pojištění v rozsahu přednášky Životní pojištění 1.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK