Životní pojištění 1 - NMFM405
Anglický název: Life Insurance 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFP407
Záměnnost : NMFP407
Je neslučitelnost pro: NMFP407
Je prerekvizitou pro: NMFM406
Je záměnnost pro: NFAP047, NMFP407
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní. Běžné a jednorázové nettopojistné. Nettorezerva pojistného. Předpoklady: znalost základů pravděpodobnosti, matematické statistiky a finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Studenti se seznámí s matematikou životního pojištění, tak jak je vyžadována pro certifikaci odpovědného pojistného matematika.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (13.10.2021)

Podmínky pro získání zápočtu:

1) získání alespoň 70 % bodů z řešení 3 domácích úloh odevzdaných ve stanovených termínech během semestru,

2) získání alespoň 70 % bodů ze zápočtového testu psaném na konci semestru.

Pro úspěšné absolvování zápočtového testu bude k dispozici jeden řádný a jeden náhradní termín.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Pozn. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky dle sylabu přednášky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)

Dickson,D.C.M.,Hardy,M.R., Waters, H.R.: Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010 (také česky Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006).

Gerber H.U.: Lebensversicherungsmathematik. Springer-Verlag 1986 (také anglicky Life Insurance Mathematics).

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)

1. Aktuárská demografie. Zbývající doba života. Intenzita úmrtnosti.

2. Úmrtnostní tabulky a komutační čísla.

3. Finanční matematika. Finanční anuity.

4. Klasické kapitálové produkty životního pojištění. Produkty s odkladem a proměnnou pojistnou částkou.

5. Životní důchody s konstantními a proměnnými splátkami. Področní životní důchody.

6. Výpočet nettopojistného. Obecný typ životního pojištění.

7. Výpočet nettorezervy pojistného. Spořící a riziková složka nettopojistného.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Základní znalost finanční matematiky.