PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus - Ekonomie - Jaro 2023.pdf Ing. Josef Montag, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Úvod do ekonomie. Volitelný předmět pro studenty Obecné a Finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Josef Montag, Ph.D. (16.02.2021)

Studium principů ekonomie jako vědy analyzující lidské jednání, interakce, jejich determinanty a konsekvence. Jde o základní kurz rozšířený o jednoduché formální modely umožňující explicitní formulaci zkoumaných jevů a základních výsledků. Tam, kde je to možné, bude kurz obohacen o zajímavé aplikace, jako studium kriminálního jednání, diskriminace, epidemie, či jaderného konfliktu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Josef Montag, Ph.D. (16.02.2021)

Kurz je zakončen písemnou zkouškou a zápočtem sestávající se z cca 40 multiple choice otázek a několika otevřených otázek. Zkouška bude testovat zejména znalost učebnice a dalších materiálů a bude zaměřena na schopnost aplikovat ekonomický styl myšlení a příslušné analytické nástroje na otázky z běžného života. Hodnocení bude relativní, kdy nejlepší student získá 100 bodů. V případě, že epidemická situace nedovolí realizaci zkoušky standardním způsobem, bude realizována online. Podrobnější informace ke zkoušce budou poskytnuty ke konci semestru.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Josef Montag, Ph.D. (16.02.2021)

Mankiw, Gregory N. 1999. Zásady ekonomie. Praha: Grada.

Varian, Hal. 2010. Intermediate Microeconomics. Eighth ed. New York: Norton.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Josef Montag, Ph.D. (16.02.2021)

Přednášky a semináře doplňují studium učebnice a dalších podkladů, a ne obráceně. Četba bude specifikována při každé přednášce. Tento sylabus a ostatní materiály jsou k dispozici v online adresáři kurzu na bit.ly/EkonomieStudijniMaterialy. Kurz i zkouška budou probíhat v češtině, část studijních materiálů však bude Anglicky.

Kurz je organizován v týdenních blocích sestávajících se z přednášky (čtvrtek), zadání na doma, četby a semináře (následující středu). Zadání na doma a četba rozvíjí materiál z přednášky. Semináře jsou pak určeny primárně k řešení příkladů ze zadání. Zadání na doma budou koncipována jako netriviální. V průběhu kurzu budeme očekávat aktivní přístup ke studiu, tedy aktivní studium učebnice a práci na zadání na doma před seminářem.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Josef Montag, Ph.D. (16.02.2021)

Zkouška bude testovat zejména znalost učebnice a dalších studijních materiálů a bude zaměřena na schopnost aplikovat ekonomický styl myšlení a příslušné analytické nástroje na otázky z běžného života.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Josef Montag, Ph.D. (15.02.2023)
První seminář

 • Seznámení s kurzem.
 • Metodologie ekonomie.
 • Deset (jedenáct) principů ekonomie.

1. Produkce, specializace, směna a bohatství národů

 • Produkční funkce a hranice produkčních možností.
 • Náklady obětované příležitosti a komparativní výhoda.
 • Specializace a směna.
 • Rostoucí výnosy a specializace lidského kapitálu.
 • Vzájemná závislost a komplexita ekonomického systému.

2. Konkurenční trh

 • Konkurence na straně nabídky a poptávky.
 • Ekvilibrium.
 • Elasticita a její determinanty.
 • Daň a daňové břemeno.
 • Predikce, informace, ceny a hypotéza efektivních trhů.

3. Společenský blahobyt

 • Ochota platit, ochota prodat a přebytek ze směny.
 • Konkurenční trh a blahobyt.
 • Mezinárodní obchod a blahobyt.
 • Zásahy do trhu, blahobyt a ztráta mrtvé váhy.

4. Základy optimalizačního chování

 • Zákon klesajících mezních benefitů a funkce celkových benefitů.
 • Zákon rostoucích mezních nákladů a funkce celkových nákladů.
 • Funkce čistých benefitů.
 • Zlaté pravidlo optimalizačního chování.

5. Teorie spotřebitele a poptávka

 • Rozpočtové omezení.
 • Užitek.
 • Optimum spotřebitele.
 • Komparativní statika.

6. Firma, konkurence a monopol

 • Firma, příjmy, náklady a zisk.
 • Klesající výnosy a rostoucí mezní náklady.
 • Firma na konkurenčním trh a nabídka.
 • Konkurenční trh v dlouhém období.
 • Monopol a společenský blahobyt.
 • Monopolistická konkurence.

7. Oligopol, strategické jednání a teorie her

 • Oligopol.
 • Cournotův model.
 • Bertrandův model.
 • Koluze a kartel.
 • Teorie her.
 • Vzájemně zaručené zničení a nukleární konflikt.

8. Tržní selhání

 • Externality a blahobyt.
 • Pigouova analýza externalit a korekčních zásahů
 • Coaseova analýza externalit, vlastnická práva a transakční náklady.
 • Nehody a odpovědnost za škodu.
 • Společné zdroje a tragédie obecní pastviny.
 • Veřejné statky.

9. Politická ekonomie a vládní selhání

 • Arrowův teorém nemožnosti.
 • Mediánový volič a veřejné politiky.
 • Volební paradoxy.
 • Zájmové skupiny a racionální ignorance.

10. Aplikace

 • Ekonomie kriminality.
 • Diskriminace a konkurence.

11. Úvod do makroekonomie

 • Produkční funkce a hrubý domácí produkt.
 • Hospodářský růst a stručná historie lidstva.
 • Instituce jako fundamentální příčina ekonomického růstu.
 • Investice, úspory a finanční systém.

12. Makroekonomické identity a peníze v dlouhém období

 • Dvousektorová ekonomika.
 • Třísektorová ekonomika, veřejný rozpočet a investice.
 • Čtyřsektorová ekonomika a bilance zahraničního obchodu.
 • Kvantitativní teorie peněz a inflace v dlouhém období.

13. Hospodářský cyklus a krátkodobá stabilizační politika

 • Hospodářský cyklus a nezaměstnanost.
 • Fiskální politika.
 • Monetární politika.
 • Makroekonomie otevřené ekonomiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK