PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematická ekonomie - NMEK531
Anglický název: Mathematical Economics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Je záměnnost pro: NEKN009
Anotace -
Základy teorie preferenčních relací, teorie užitkových funkcí, stochastická dominance, teorie chování spotřebitele, Sluckého rovnice, teorie firmy, Leonťjevův model rovnováhy meziodvětvových vztahů a některé jeho zobecnění, základy teorie her, nekooperativní hry, kooperativní hry. Předpoklady: základní znalosti z lineární algebry a matematické analýzy.
Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (10.09.2013)
Cíl předmětu -

Seznámení studentů se základními matematickými přístupy k řešení vybraných

úloh matematické ekonomie.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (13.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínky pro udělení zápočtu jsou následující:

1, Aktivní účast na cvičeních a splnění docházky (aspoň 70 % konaných cvičení)

2, Dosažení aspoň 70% úspěšnosti v závěrečné zápočtové písemné práci. Každý student má v této souvislosti k dispozici nejvýše jeden řádný a dva opravné pokusy, přičemž na konci semestru budou termíny konání závěrečné zápočtové písemné práce včasně vyhlášeny.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (12.10.2017)
Literatura -

Černý, M. a kol.: Axiomatické teorie užitku. SPN, Praha, 1975

Chiang, A.C.: Fundamental Methods of Mathematical Economics. 3rd edition. Mc Graw Hill, 1984

Nikaido, H.: Convex Structures and Economic Theory. Academic Press, 1968, ruský překlad z r. 1971

Ašmanov, A.: Vvedenije v matěmatičeskuju ekonomiku. Nauka, Moskva, 1984

Turnovec, F.: Úvod do mikroekonomickej teórie. Skripta EU, Bratislava, 1992

Zimmermann, K.: Úvod do matematické ekonomie, Skripta MFF UK, Matfyzpress, 2002

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (24.10.2019)
Metody výuky -

Přednáška + cvičení.

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška sestává pouze z ústní části. Získání zápočtu je nutnou podmínkou k účasti na zkoušce.

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (24.10.2019)
Sylabus -

1. Základy teorie preferenčních relací.

2. Nutné a postačující podmínky existence užitkové funkce.

3. Analýza a použití kardinálních užitkových funkcí v rozhodovacích problémech

4. Stochastická dominance

5. Teorie chování spotřebitele, Sluckého rovnice.

6. Základy teorie firmy, produkční funkce.

7. Rovnováha nabídky a poptávky, spojité a diskrétní dynamické modely.

8. Leontjevův model a jeho vlastnosti.

9. Von Neumannův model rozšiřující se ekonomiky.

10. Základy teorie her

11. Nekooperativní hry - Nashova rovnováha

12. Kooperativní hry - jádro, Shepleyho hodnota

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (10.09.2013)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti statistiky, optimalizace a lineární algebry.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (13.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK