PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do optimalizace - NMAN007
Anglický název: Introduction to Optimisation
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Optimalizace
Neslučitelnost : NEKN012
Záměnnost : NEKN012, NMSA336
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Přednáška: optimalizační úlohy v praxi - omezení, úloha lineárního programování, dopravní problém a speciální celočíselné úlohy, úlohy s nelineární účelovou funkcí,zejména úloha kvadratického programování. Cvičení: formulace a řešení reálných úloh, zčásti v počítačové učebně.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Vyložit základní postupy a metody používané při hledání optimálního řešení zadané úlohy. Studenti si osvojí dané postupy při řešení numerických příkladů.

Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
Literatura

Pracovní text přednášky je k dispozici na WWW-stránce doc. Petra Lachouta.

Ján Plesník, Jitka Dupačová, Milan Vlach.: Lineárne programovanie. Alfa, Bratislava, 1990.

Vašek Chvátal: Linear programming. Freeman, New York, 1983.

Dimitri P. Bertsekas: Nonlinear programming. Athena Scientific, Belmont, 1999.

Charamza a kol.: Modelovací systém GAMS, MFF UK, 1993.

Poslední úprava: T_KPMS (05.03.2007)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Sylabus -

Přednáška: 1. Motivace: Optimalizační úlohy v praxi. Lokální a globální extrémy. Konvexní množiny a funkce.

2. Úlohy lineárního programování. Povaha optimálních řešení. Dualita a její interpretace.

3. Numerické řešení úloh LP. Dopravní problém a speciální celočíselné úlohy.

4. Nelineární programování, lokální a globální podmínky optimality. Úloha kvadratického programování. Stručně o algoritmech.

Cvičení: Formulace a řešení reálných úloh, zčásti v počítačové laboratoři. Procvičování základních poznatků.

Poslední úprava: ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK