PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algebraický seminář - NMAG571
Anglický název: Algebra Seminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.mff.cuni.cz/en/math/ka/events/seminars/algebra-seminar
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
Třída: DS, algebra, teorie čísel a matematická logika
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Seminář věnovaný novým výsledkům z různých oblastí současné algebry. Předpokladem je zájem o moderní algebru.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. (05.10.2017)

Podmínkou započtení předmětu v daném semestru je aktivní účast na většině Algebraických seminářů v daném semestru. Optimální je prezentace vlastního výzkumu na některém z nich.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. (14.12.2023)

Seminář slouží především k prezentaci nových výsledků pražské algebraické skupiny a jejích zahraničních hostů, ale i doktorandů a nadaných magisterských studentů. Témata referátů jsou ze širokého spektra oblastí moderní algebry a souvisejících oblastí algebraické geometrie, teorie kategorií a matematické logiky.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. (14.12.2023)

Pokročilejší orientace v teorii reprezentací, resp. v souvisejících oblastech algebry, algebraické geometrie, teorie kategorií nebo matematické logiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK