PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrová přednáška z MSTR 1 - NMAG498
Anglický název: Auslander-Reiten sequences and Grotendieck group (MSTR Elective 1)
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Souvik Dey, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (30.05.2023)
Jednorázová výběrová přednáška na různá témata.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (05.01.2024)

(1) M. Auslander, Isolated singularities and existence of almost split sequences, in: Representation

Theory, II, Ottawa, Ont., 1984, in: Lecture Notes in Math., vol. 1178, Springer, Berlin, 1986.

(2) ] M. Auslander, Representation theory of Artin algebras II, Comm. Algebra 1 (1974) 269-310.

(3) M. Auslander, Relations for Grothendieck groups of Artin algebras, Proc. Amer. Math. Soc. 91

(3)(1984) 336-340.

(4) M. Auslander, I. Reiten, Grothendieck groups of algebras and orders, J. Pure Appl. Algebra 39

(1-2) (1986) 1-51.

(5) Y. Yoshino, Cohen-Macaulay Modules over Cohen-Macaulay Rings, London Mathematical Society Lecture Note Series, vol. 146, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

(6) T. Kobayashi, Syzygies of Cohen-Macaulay modules and Grothendieck groups, J. Algebra 490

(2017) 372-379.

(7) H. Enomoto; Classifications of exact structures and Cohen-Macaulay-finite algebras, Advances

in Mathematics Volume 335, 7 September 2018, Pages 838-877.

(8) H. Enomoto; Relations for Grothendieck groups and representation-finiteness; Journal of Algebra

Volume 539, 1 December 2019, Pages 152-176.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (11.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Požadavky u zkoušky budou odpovídat rozsahu, ve kterém bylo téma prezentováno na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (05.01.2024)

This course will be about Cohen-Macaulay modules over local Cohen-Macaulay rings, with a view

towards Auslander-Reiten sequences and what it means for such sequences to generate the relations of

the Grothendieck group. Depending on time and interest, we may consider these questions in the

generality of Exact categories which has applications to (Cohen-Macaulay) orders.

(1) Recalling definitions of Cohen-Macaulay rings, (maximal)Cohen-Macaulay modules, Gorenstein

rings.

(2) Exact categories.

(3) Auslander-Reiten sequences.

(4) Functor categories, and the subcategories of finitely generated, and finitely presented functors.

(5) Grothendieck groups.

(6) When are the relations in the Grothendieck group generated by Auslander-Reiten sequences?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK