Studentský seminář z teorie čísel - NMAG477
Anglický název: Student Number Theory Seminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www1.karlin.mff.cuni.cz/~kala/web/teaching/student-nts
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Jedná se o pravidelný seminář pro studenty se zájmem o teorii čísel. Účastníci se budou věnovat výzkumu na přístupných otevřených problémech z teorie čísel (a blízkých oblastí matematiky).
Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (14.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet je udělován za aktivní účast na semináři; povaha kontroly studia vylučuje opakování této kontroly.

Poslední úprava: Kala Vítězslav, doc. Mgr., Ph.D. (03.10.2020)
Sylabus -

Výzkum na různá témata z teorie čísel (a blízkých oblastí matematiky).

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (14.05.2020)
Vstupní požadavky -

Základy teorie čísel.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (14.05.2020)