PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Studentský seminář z teorie čísel - NMAG477
Anglický název: Student Number Theory Seminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www1.karlin.mff.cuni.cz/~kala/web/teaching/student-nts
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2020)
Jedná se o pravidelný seminář pro studenty se zájmem o teorii čísel. Účastníci se budou věnovat výzkumu na přístupných otevřených problémech z teorie čísel (a blízkých oblastí matematiky).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (03.10.2020)

Zápočet je udělován za aktivní účast na semináři; povaha kontroly studia vylučuje opakování této kontroly.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2020)

Výzkum na různá témata z teorie čísel (a blízkých oblastí matematiky).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2020)

Základy teorie čísel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK