PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář z MSTR - NMAG475
Anglický název: MSTR Elective Seminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Třída: M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NALG050
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (30.04.2015)
Výběrový seminář na různá témata.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (28.10.2019)

Aktivní účast (charakter požadavku neumožňuje náhradní termín).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.10.2023)

Paralelka Jiřího Tůmy:

This year, the first Fields Medal for research in combinatorics ever was awarded to June Huh. We will review his main results, study fundamentals of matroid theory, and applications of Hodge theory to combinatorial problems that led to the proofs of his celebrated theorems.

Paralelka Alexandra Slávika:

Seminář z p-adických čísel, info viz https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~slavika/p-adic_reklama.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK