PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Binární systémy - NMAG440
Anglický název: Binary Systems
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (12.09.2013)
Seznámení se strukturními vlastnostmi vybraných tříd binárních algeber - kvazigrupy, lupy, pologrupy, mediální a samodistributivní grupoidy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. (26.02.2019)

Zkouška je ústní, s písemnou přípravou. Hodnocení zkoušky může být upraveno směrem k lepší známce, pokud student během semestru opakovaně úspěšně řešil průběžné zadaváné úlohy a úložky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (12.09.2013)

J. M. Howie, An introduction to semigroup theory. Academic Press, 1976.

V. D. Belousov: Osnovy teorii kvazigrupp i lup. Nauka, Moskva, 1967

P. Dehornoy: Braids and Self-Distributivity, Birkhauser, Basel, 2000

H. Orlik Pflugfelder: Quasigroups and Loops: An Introduction, Heldermann Verlag, 1991

J. D. H. Smith: An Introduction to Quasigroups and Their Representations, Chapman & Hall/CRC, 2006

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (12.09.2013)

1. Pologrupy

Greenova teorie

Regularita

Inverzní pologupy (Vagner-Prestonova věta, kongruence)

2. Kvazigrupy a lupy

Základní pojmy a konstrukce, izotopie

Slabě asociativní lupy

3. Mediální a samodistributivní grupoidy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (17.05.2019)

Základy obecné algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK