PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie množin 2 - NMAG439
Anglický název: Introduction to Set Theory 2
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. David Chodounský, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (21.05.2021)
Výběrová přednáška navazující na úvodní přednášku teorie množin. Studenti se formou společného studia naučí pokročilejší témata v teorii množin a základy nekonečné kombinatoriky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (21.05.2021)

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (21.05.2021)

B. Balcar, P. Štěpánek, Teorie množin, Academia, Praha 2001.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (21.05.2021)

Témata:

Konstruovatelné množiny, nezávislé rozklady,

Hewit-Marczewski-Pondiczery věta,

skoro disjunktní systémy, věta o Δ-systémech,

věta o volných množinách,

stacionární množiny,

Fodorovo lemma o regresivních funkcích,

Ulamova matice,

Silverova věta,

kombinatorické principy diamant a čtvereček, typy nespočetných lineárních uspořádání,

Suslinova přímka a Suslinův strom,

Kurepův strom, Aronszajnovy stromy,

Ramseyova věta a její kanonická verze,

rozkladové šipky,

Galvin-Prikry věta,

Erdös-Dushnik-Miller věta,

Erdös-Rado věta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK