PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kategorie modulů a homologická algebra - NMAG434
Anglický název: Categories of Modules and Homological Algebra
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Liran Shaul, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG029
Záměnnost : NALG029
Je záměnnost pro: NALG029
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (29.04.2021)
Základy teorie kategorií modulů (kovariantní a kontravariantní funktory Hom, projektivní a injektivní moduly, tenzorový součin, ploché moduly, adjungovanost funktorů Hom a tenzorového součinu, moritovská ekvivalence okruhů a její charakterizace), úvod do homologické algebry (komplexy, projektivní a injektivní rezolventy, funktory Ext^n a Tor_n, dlouhé exaktní posloupnosti pro Ext^n Tor_n, souvislost Ext^1 s rozšířováním modulů, derivované kategorie a triangulované kategorie).
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Liran Shaul, Ph.D. (17.02.2020)

In order to complete the course, the student must submit all the homework and to get a pass grade in all the homework.

Literatura
Poslední úprava: T_KA (09.05.2013)

F.W.Anderson, K.R.Fuller: Rings and Categories of Modules, Springer, New York 1992.

J. J. Rotman, An Introduction to Homological Algebra, Academic Press, San Diego, 1979.

C.Weibel: An Introduction to Homological Algebra, Cambridge Univ.Press, Cambridge, 1994.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (29.04.2021)

1. Teorie kategorií modulů:

1.1 kovariantní a kontravariantní funktory Hom, projektivní a injektivní moduly,

1.2 funktor tenzorového součinu, ploché moduly,

1.3 adjungovanost funktorů Hom a tenzorového součinu,

1.4 moritovská ekvivalence okruhů a její charakterizace.

2. Úvod do homologické algebry:

2.1 komplexy, projektivní a injektivní rezolventy,

2.2 funktory Ext^n a Tor_n,

2.3 dlouhé exaktní posloupnosti pro Ext^n Tor_n,

2.4 souvislost Ext^1 s rozšířováním modulů,

2.5 homotopická kategorie komplexů a derivované kategorie,

2.6 triangulované kategorie.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KA (09.05.2013)

Základy teorie okruhů a modulů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK