PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Universální algebra 1 - NMAG405
Anglický název: Universal Algebra 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/univalg.htm
Garant: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinné
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG103
Záměnnost : NALG103
Je záměnnost pro: NALG103
Anotace -
Základní přednáška z univerzální algebry pro obor Matematické struktury.
Poslední úprava: T_KA (09.05.2013)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet - řešení domácích úkolů.

Zkouška - písemný test.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (28.10.2019)
Literatura -

Clifford Bergman: Universal algebra: Fundamentals and selected topics. Chapman and Hall, 2011.

Stanley N. Burris, H. P. Sankappanavar: A course in universal algebra. Springer-Verlag, 1981.

Ralph McKenzie, George McNulty, Walter Taylor: Algebras, Lattices, Varieties, vol. 1. Wadsworth and Brooks/Cole, 1987.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.09.2013)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je písemná a zahrnuje témata probraná na přednášce.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (28.10.2019)
Sylabus -

Základní pojmy a konstrukce v univerzální algebře.

Svazy.

Věty o izomorfismech.

Direktní a subdirektní rozklady.

Variety a rovnicové teorie.

Algebraické a relační klony.

Malcevské podmínky.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.09.2013)
Vstupní požadavky -

Základy obecné algebry.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK