PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Konečná tělesa - NMAG303
Anglický název: Finite Fields
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG090, NMMB208
Záměnnost : NALG090, NMMB208
Je neslučitelnost pro: NMMB208
Je záměnnost pro: NMMB208, NALG090
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Cílem přednášky je postupně uvádět posluchače do praktické práce s konečnými tělesy. Konečná tělesa jsou předkládána jednak jako užitečný nástroj, jednak jako modelový příklad algebraické struktury, kterou sice lze odvodit z intuitivně přístupných operací, ale u které je pro efektivní práci nutný abstraktnější přístup. Určeno pro bakalářský obor MMIB.
Literatura
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Lidl, Niederreiter: Finite fields, Cambridge Univ. Press 1997.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Počítání modulo polynom. Příklady konečných těles. Cykličnost multiplikativní grupy. Möbiova funkce. Ireducibilni, cyklotomické a primitivní polynomy. Faktorizace polynomů. Základní souvislosti blokových kódů a konečných těles (generující a kontrolní matice, příklady kódů). Kvadratická residua. Perronova věta. Cyklotomická rozšíření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK