PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z algebry - NMAG261
Anglický název: Algebra proseminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/proseminar.htm
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG032
Záměnnost : NALG032
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Volitelný seminář určený k procvičení a doplnění látky základních přednášek z algebry. Doplňující témata jsou z teorie čísel, algebraické geometrie a počítačové algebry.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (31.01.2024)

Bude specifikováno na webu kurzu první týden semestru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (31.01.2024)

D. Stanovský, Základy algebry, Matfyzpress.

J. Rotman, A First Course in Abstract Algebra

L. Rowen, Algebra: Groups, Rings, and Fields

různé materiály k jednotlivých speciálním tématům (často poslouží wikipedia)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (31.01.2024)

Proseminář z algebry bude obsahovat různá témata prohlubující, doplňující a rozšiřující látku probíranou na přednášce z algebry (NMAG206), teorii i aplikace. Proseminář je doporučen všem studentům, kteří se v dalším studiu setkají s algebrou (tj. zejména studenti struktur a MIT), a také těm, kteří zatím váhají s výběrem oboru a rádi by se dozvěděli, čím se zabývá současná matematika.

Stručný program: Vysvětlíme si motivaci a základní principy několika navazujících disciplín (algebraická geometrie, algebraická topologie, algebraická teorie čísel), ukážeme si vybrané aplikace (samoopravné kódy, šifry, design experimentů), doplníme příklady k přednášce (volné grupy, grupy na eliptických křivkách, vzorce na řešení polynomiálních rovnic), ke konci možná využijeme čas na doplnění některých zajímavých, ale těžších důkazů, které se nestihnou na přednášce.

Detailní program viz https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/proseminar.htm

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (17.02.2022)

Proseminář je navázán na přednášku NMAG206 Algebra, jejíž obsah rozšiřuje a doplňuje. Předpokládá se, že student má kurz NMAG206 paralelně zapsaný (pokud ho neabsolvoval dříve).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK