PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra 1 - NMAG113
Anglický název: Linear Algebra 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMAG111
Další informace: https://www.karlin.mff.cuni.cz/~stovicek/index.php/cs/2324zs-nmag111
Garant: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMAG101, NMAG111
Záměnnost : NMAG101, NMAG111
Je korekvizitou pro: NMAG114
Je neslučitelnost pro: NMAG111
Je prerekvizitou pro: NMFM204
Ve slož. prerekvizitě: NMAG201, NMAG202, NMAG206, NMAG211, NMFM202, NMSA336
Anotace -
První část základní přednášky z lineární algebry pro 1. ročník programu Finanční matematika. Základní operace s maticemi, řešení soustav lineárních rovnic, aritmetické vektorové prostory, lineární závislost, lineární obal, dimenze, ortogonalita a ortogonalizace, rozklady matic, problém nejmenších čtverců, determinanty.
Poslední úprava: Omelka Marek, doc. Ing., Ph.D. (30.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet z předmětu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Podmínkou pro získání zápočtu je zisk dostatečného počtu bodů za kvízy a domácí úkoly v průběhu semestru. Podrobně jsou podmínky popsány na stránce kurzu https://www.karlin.mff.cuni.cz/~stovicek/index.php/cs/2324zs-nmag111. Povaha kontroly studia pro získání zápočtu vylučuje možnost opakování této kontroly.

Poslední úprava: Šťovíček Jan, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura -
Poslední úprava: Šťovíček Jan, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je písemná, podrobné informace a požadavky jsou na stránce kurzu https://www.karlin.mff.cuni.cz/~stovicek/index.php/cs/2324zs-nmag111.

Poslední úprava: Šťovíček Jan, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus -
  • řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminace, parametrický zápis množiny všech řešení,
  • tělesa a jejich charakteristika,
  • základní operace s maticemi, matice jako lineární zobrazení, regulární matice,
  • vektorové prostory, lineární nezávislost, lineární obal, báze, dimenze, hodnost matice, podprostory určené maticí
  • lineární zobrazení, matice lineárního zobrazení, transformační vztahy, prostor lineárních zobrazení
  • determinant, geometrický význam, rozvoj determinantu, Vandermondova matice

Poslední úprava: Omelka Marek, doc. Ing., Ph.D. (30.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK