PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika atomového jádra - NJSF064
Anglický název: Nuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Mgr. František Knapp, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Je prerekvizitou pro: NJSF058, NJSF116
Anotace -
Základní charakteristiky atomového jádra. Jaderné síly. Přeměny atomových jader. Jaderné reakce. Jaderné modely.
Poslední úprava: T_UCJF (18.03.2015)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro zakončení předmětu a udělení zápočtu je vypracování domácích úkolů zadávaných průběžně během semestru.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky. Zkouška je ústní.

Poslední úprava: Knapp František, Mgr., Ph.D. (10.06.2019)
Literatura -

V. Zelevinsky, A. Volya: Physics of Atomic Nuclei (Willey, 2017)

K.L.G. Heyde: Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics (Taylor & Francis 2004)

C.A. Bertulani : Nuclear Physics in a Nutshell (Princeton Univ. Press 2007)

R.F. Casten: Nuclear Structure from a Simple Perspective (Oxford Univ. Press 2000

J.-L. Basdevant, J. Rich, M. Spiro: Fundamentals in Nuclear Physics (Springer 2005)

P.E. Hodgson, E. Gadioli, E. Gadioli Erba: Introductory Nuclear Physics (Clarendon Press 1997)

T. Mayer-Kuckuk: Fyzika atomového jádra (SNTL 1979)

Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (30.04.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je prováděna ústní formou. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu uvedeném v SIS.

Poslední úprava: Knapp František, Mgr., Ph.D. (09.10.2017)
Sylabus -

Jaderné pozorovatelné: Mapa jader: poločasy rozpadu jader v rovině N x Z, linie stability, supertěžká jádra. Vazbové energie: hmoty jader, sudo-liché efekty, p/2p a n/2n separační energie, magická čísla. Charakteristiky základních stavů: spin, parita, statické magnetické a elektrické momenty; rozdělení hmoty a náboje. Základní módy rozpadu: α, β−, β+, e-záchyt, radioaktivní rozpadové řady. Nízkoležící excitace: charakteristická spektra sudých a lichých jader, vibrační a rotační pásy, yrast stavy. Elektromagnetické přechody: typy a multipolarity přechodů, výběrová pravidla, doby života, isomerní stavy

Jaderné modely: Jádro jako kapka: formule pro vazbové energie, rotační a vibrační excitace jádra, Bohrův kolektivní hamiltonián. Jádro jako Fermiho plyn: slupkové korekce k vazbové energii, jednočásticová kvantová čísla, spin-orbitální interakce, jednočásticové (ph) excitace v lehkých jádrech, Nilssonův model a vznik deformace, systematika deformace na mapě jader. Komponenty mikroskopické teorie jádra: střední pole, zbytkové interakce, párování (supratekutost)

Jaderné interakce: Základní data o NN interakcích: nukleon-nukleonový rozptyl, analýza vlastností deuteronu. Elementy popisu NN interakcí: nábojová nezávislost, izospin, fenomenologické potenciály, holé interakce vs. interakce v jaderném prostředí. Mikroskopické představy: mezonové výměny, konečný dosah interakce, přitažlivé síly vs. odpudivé jádro

Jaderné procesy: Alfa rozpad: průchod coulombickou bariérou, korelace střední doby života a energie alfa částice. Beta rozpad: tříčásticový rozpad a vlastnosti neutrina, tvar spektra, exotické typy beta rozpadu. Exotické typy radioaktivity: emise protonů, těžších jader. Štěpení: štěpitelnost jader, popis pomocí kapkového modelu, rozdělení štěpných fragmentů. Přímé reakce: příklady, časové a energetické škály, role jednočásticových stavů. Reakce přes složené jádro: neutronové rezonance, další procesy přes složené jádro, Breit-Wignerova formule, hustota stavů při vysokých energiích, rozpady složeného jádra. Srážky těžkých iontů, jaderná astrofyzika

Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (30.04.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK