PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Práce s osobním počítačem - NHIF029
Anglický název: Working with Personal Computer
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Neslučitelnost : NHII010, NHIM137, NHIU036, NHIU103, NPRF026, NPRF027, NPRG004, NPRM001, NPRM018, NUMZ001
Záměnnost : NHII010, NHIU103, NPRF026, NPRF027, NPRG004, NPRM018, NUMZ001
Je neslučitelnost pro: NPRF023
Je záměnnost pro: NPRF023, NPRM018
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ()
Cílem je naučit algoritmizaci úloh a základům programování v jazyce Pascal a seznámit studenty s elementárními metodami numerických výpočtů. Důraz bude kladen na praktické zacházení s počítačem.
Sylabus
Poslední úprava: ()

1. Interakce člověk a počítač: MSDOS úvod (co je to OS): názvy a jména souborů a adresářů, žolíky, fyzické a logické jednotky, adresáře a soubory, editační klávesy. Příkazy MSDOS (vnitřní, vnější):.

disky.

FORMAT CHKDSK LABEL DISKCOPY SCANDISK VOL.

spec. filtry.

EXIT MORE VER FIND DATE SORT TIME MEM SET PATH PROMPT.

přesměrování < > >> propojení |.

adresáře soubory obrazovka.

CD ATTRIB CLS MD DEL HELP RD DELTREE DOSKEY TREE REN DIR XCOPY PRINT TYPE MOVE XCOPY COPY.

Příkazové soubory - dávky:.

CALL GOTO PAUSE ECHO IF REM FOR SHIFT Parametry CHOICE.

Editor EDIT. Startování počítače, SETUP, ROM BIOS. Operační paměť a její obsazení. CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT a odpovídající příkazy: FILES, BUFFERS, STACKS, SHELL, DEVICE, DOS, COUNTRY, LASTDRIVE, DEVICEHIGH, INSTALL, LOADHIGH. Ovladače: HIMEM, EMM386, ANSI, DISPLAY, RAMDRIVE, SMARTDRV. Národní přizpůsobení. Start počítače: teplý, studený. Nadstavby: (na cvičení - Volkov a Windows ).

2. Interakce počítače s jinými počítači: Základní pojmy. HW konstrukce. Peer to peer, klient - server, síť Novell NetWare, adresáře, soubory, zabezpečení sítě. Příkazy:.

Řádkové příkazy.

CHKVOL LISTDIR LOGIN LOGOUT MAP NCOPY NDIR NVER RENDIR RIGHTS SETPASS USERLIST WHOAMI.

Pomocné programy:.

SYSCON.

Login script:.

BREAK SET DRIVE EXIT # IF THEN INCLUDE MAP PAUSE WRITE Parametry Proměnné.

3. Přehled základů jazyka Pascal (shrnutí povinných předběžných znalostí a praktické znalosti nutné pro používání Pascalu v naší učebně): Pacal (TP6.0 resp. TP7.0, resp. BP7.0 podle volby cvičícího) IDE editor, kompilátor, implementace - znalost TPTOUR, zdrojový kód, výsledný kód, zkušební program a jeho editace, kompilace a chod, syntax: grafické vyjádření, praktické psaní programů: tužka, papír, guma versus IDE Struktura Pascalu: programy, podprogramy (procedury a funkce). Základní prvky (s použitím programu TPT): písmena, číslice, symboly, oddělovače, klíčová slova, standardní identifikátory, identifikátor konstanty (oba druhy), řetězce, proměnné, standardní typy - jednoduché typy, výčtový typ, interval strukturované typy: pole, záznam, soubor, identické a kompatibilní typy, výrazy. Příkazy: jednoduché (prázdný, přiřazovací, volání procedury) strukturované (složené, podmíněný IF a CASE, cyklovací REPEAT UNTIL, WHILE DO).

4. Obecnější popis základních pojmů a speciálnější rysy jazyka: syntaxe jazyka, pojem typ, pojem proměnné a funkce, výrazy a operátory, typ Real (rozsah, charakter, chyba vstupní informace, ohraničení, zaokrouhlení, šíření relativních chyb, výpočet chyby pro sečítání a odečítání), typ množina, typ ukazatel, identické a kompatibilní typy, viditelnost identifikátorů. Procedury a funkce: deklarace, parametry a jejich volání. Moduly (unity): psané uživatelem, standardní (součást TP a BP).

Další kapitoly na cvičení s příklady:.

4. Základní algoritmy: přiřazení - výměna hodnot, počítání prvků, výpočty řad, druhá odmocnina, výpočet mocniny. 5. Algoritmy srovnání: porovnání, odstranění stejných prvků nalezení nejmenšího prvku třídění 6. Řešení obyčejných a diferenciálních rovnic: Newton-Raphson, Runge-Kutta.ezení nejmenšího prvku třídění 6. Řešení obyčejných a diferenciálních rovnic: Newton-Raphson, Runge-Kutta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK