PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář věd o Zemi - NGEO090
Anglický název: Introductory Seminar on Sciences of Earth
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika, Předměty širšího základu, Geofyzika, Meterologie a klimatologie
Anotace -
Seminář konaný společně pracovníky několika kateder MFF, zabývajícími se fyzikou pevné Země, atmosféry a ionosféry, jak z hlediska experimentálního, tak z hlediska teoretického. Umožní studentům bližší seznámení s těmito obory, o nichž jinak během prvního dvouletí nemají prakticky žádné informace. Přitom jde o obory s velkou tradicí a dynamickým rozvojem, provozované na MFF jak z hlediska výzkumu, tak výuky ve všech formách studia. Pomůže při volbě bakalářské, příp. diplomové práce.
Poslední úprava: T_KG (19.05.2005)
Cíl předmětu -

Cílem prosemináře je seznámit studenty s několika vybranými tématy fyziky pevné Země, atmosféry a magnetosféry a zprostředkovat jim tak kontakt s fyzikálními obory, s nimiž se v základním kursu jinak nesetkají.

Poslední úprava: T_KG (07.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři. V rámci nouzového stavu mohou být některé semináře prezentovány distančně a podmínkou zápočtu je pak zaslání krátkého souhrnu takto prezentovaných přednášek. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Poslední úprava: Čížková Hana, doc. RNDr., Ph.D. (24.04.2020)
Literatura -

Dle doporučení přednášejícího.

Poslední úprava: Čížková Hana, doc. RNDr., Ph.D. (17.02.2011)
Metody výuky -

Seminář

Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)
Sylabus -

Semináře věnované oborům fyzika pevné Země a planet, družicové metody výzkumu Země a meteorologie. Program viz http://geo.mff.cuni.cz/seminarZeme.htm.

Poslední úprava: Čížková Hana, doc. RNDr., Ph.D. (17.02.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK