PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z fyziky (CŽV) - NFUF902
Anglický název: Physics Teaching Practice (LLL)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Neslučitelnost : NDFY038
Záměnnost : NDFY038
Je neslučitelnost pro: NDFY038
Je záměnnost pro: NDFY038
Literatura

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední školy.

Poslední úprava: Drozd Zdeněk, doc. RNDr., Ph.D. (05.02.2020)
Metody výuky

Praxe probíhá prezenční formou přímo na školách.

Poslední úprava: Drozd Zdeněk, doc. RNDr., Ph.D. (05.02.2020)
Sylabus

Pedagogická praxe, při níž posluchač hospituje v hodinách fakultního učitele, asistuje při jeho výuce a absolvuje pod jeho vedením 22 samostatných výstupů s následným rozborem. Doporučujeme praxi rozložit do dvou souvislých bloků (např. 2 x 2 týdny, 10+12 výstupů) v časovém odstupu - v rámci jednoho či dvou semestrů, na dvou různých středních školách. Praxi lze se souhlasem fakultního učitele rozložit i do delšího časového období (docházet na praxi jen v některých dnech v týdnu po delší období).

Důraz je kladen na komplexnost přístupu k výuce s využíváním teoretických i praktických poznatků, získaných v rámci pedagogicko-psychologických i didaktických disciplín, jakož i praktických zkušeností z předcházejících praxí, příp. z vedení fyzikálních kroužků, apod.

Mezi asistenční činnosti posluchače patří např. navrhování písemných zkoušek včetně nestandardizovaných testů, oprava písemných zkoušek včetně návrhu klasifikace, pomoc při přípravě laboratorních prací (pomůcky, postupy, vyhodnocování záznamů) event. asistence při praktiku, kontrola domácích event. jiných písemných úkolů studentů, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, apod.

Poslední úprava: Drozd Zdeněk, doc. RNDr., Ph.D. (05.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK