PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika I prakticky - NFUF801
Anglický název: Practical Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Neslučitelnost : NUFY070
Záměnnost : NUFY070
Je neslučitelnost pro: NUFY070
Je záměnnost pro: NUFY070
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)
Předmět navazuje na přednášku Fyzika I (mechanika) pro učitelské studium. Studenti navrhují a sami provádějí experimenty, které doplňují látku probíranou v přednášce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika 1. a 2. část. Vutium - Prometheus, Brno - Praha, 2000.

Feynman, R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1. díl. Fragment, Praha 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

1. kinematika (experimentální určování polohy, rychlosti a zrychlení)

2. Newtonovy pohybové zákony

3. energie, práce a výkon

4. mechanický tlak, tření, účinky sil

5. empirické vyvození rovnice pro pohyb kyvadla

6. měření gravitační konstanty (Cavendishův experiment)

7. hydromechanika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK