PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Astronomie a astrofyzika - NFUF501
Anglický název: Astronomy and Astrophysics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Neslučitelnost : NUFY020
Záměnnost : NUFY020
Je neslučitelnost pro: NUFY020
Je záměnnost pro: NUFY020
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (18.12.2018)
Postavení Země ve vesmíru. Astrodynamika. Záření v astrofyzice. Základy astrofyziky. Stelární a galaktická astronomie. Sluneční soustava.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (18.12.2018)

Zkouška sestává z písemné, ústní a praktické části.

Písemná část odpovídá jednomu příkladu, který koresponduje se sylabem přednášky.

Požadavky k ústní části odpovídají odpřednášené látce v průběhu celého semestru.

V praktické části jsou vyžadovány základní dovednosti s otočnou mapou hvězdné oblohy.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení všech tří částí.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (18.12.2018)

Macháček, M.: Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika, Prometheus 1998

Šolc, M. a kol: Fyzika hvězd a vesmíru, SPN 1983

Rükl, A.: Otočná mapa hvězdné oblohy, Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy 2007

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (18.12.2018)

1. Postavení Země ve vesmíru. Pohyby nebeských těles, precese, nutace, aberace, paralaxa, refrakce. Určování vzdálenosti a jednotky, určování času a kalendář, zatmění Slunce a Měsíce.

2. Nebeská mechanika. Gravitace, Newtonův gravitační zákon, Keplerovy zákony, problém 2 těles, Binetova rovnice, pohyb po elipse, Keplerova rovnice a její řešení, viriálová věta.

3. Záření v astrofyzice. Pogsonova rovnice, vizuální, absolutní a bolometrická hvězdná velikost, modul vzdálenosti. Záření AČT a definice teplot: Planckův, Wienův, Rayleighův-Jeansův a Stefanův-Boltzmannův zákon; excitace a ionizace. Boltzmannova a Sahova rovnice.

4. Základy astrofyziky. Spektra a spektrální klasifikace hvězd, stavový diagram, Hertzsprungův-Russellův diagram, barevný diagram. Vnitřní stavba hvězd: rovnice hydrostatické rovnováhy, odhad teploty a tlaku v nitru hvězd, jaderné reakce ve hvězdách. Vývoj hvězd: Jeansovo kritérium, vývojové stopy v HR-diagramu, závěrečná stádia vývoje hvězd.

5. Stelární a galaktická astronomie. Radiální, tangenciální a prostorová rychlost, vlastní pohyb. Proměnné hvězdy: cefeidy, hvězdy RR Lyr, T Tau, miridy, novy, supernovy. Proměnné hvězdy v HR-diagramu. Zákrytové dvojhvězdy, spektroskopické dvojhvězdy, vizuální dvojhvězdy, dynamická paralaxa. Hvězdokupy a asociace, stavba Galaxie, klasifikace galaxií, rotace Galaxie a Oortovy konstanty. Kvasary.

6. Sluneční soustava. Slunce: vnitřní stavba, fotosféra, chromosféra, koróna, sluneční vítr, sluneční činnost, relativní číslo. Tělesa zemského typu: Merkur, Venuše, Mars, Měsíc, Pluto. Velké planety: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Malá tělesa: měsíce planet, planetky, komety, meteoroidy. Vznik a vývoj sluneční soustavy.

7. Astronomické vyučování. Význam astronomického vzdělávání. Astronomie v RVP. Možnosti zařazení astronomie do vyučovacích předmětů. Mimoškolní astronomické vyučování v ČR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK